Geomembran
Geomembran
Geomembran
Geomembran

Geomembran

Proje, yapı ve sistemlerde geçirimsizliği sağlamak amacıyla kullanılan, esnek, plimer levhalardır.
Kullanılan hammaddeye ve üretim tipine göre, farklı cins, renk ve boyutlarda üretilebilirler.
Kullanım Alanları
Geçirimsizlik sağlanması istenen, Atık Depolama Tesisleri, Maden Atıkları Barajları, Tüneller,Havuzlar, Kanallar, Göletler, Petrol Sahaları, bina temel ve perdeleri, teras ve çatılar… gibi çok yerde kullanılırlar.
GCL
GCL (Geosentetik Kil Örtü)
GCL (Geosentetik Kil Örtü)
GCL (Geosentetik Kil Örtü)

GCL (Geosentetik Kil Örtü)

Geosentetik kil örtü, örgülü ve/veya örgüsüz geotekstillerin arasına, sodyum bentonit malzemesinin yerleştirilmesi ve iki tabakanın birbirine iğneleme yöntemi ile birleştirilmesinden meydana gelen geçirimsizlik tabakasıdır.
Kullanım Alanları
Geçirimsizlik sağlanması istenen, Atık Depolama Tesisleri, Maden Atıkları Barajları, Havuzlar, Kanallar, Göletler, su rezervuarları, bina temel yalıtım projeleri… gibi çok yerde kullanılırlar.
Geotekstil
Geotekstil
Geotekstil
Geotekstil

Geotekstil

Tipik olarak poliropilen veya polyesterden, dokuma, mekanik iğneleme veya ısıl işlem yöntemleri ile üretilen malzemelerdir. Bu malzemeler, filtreleme, ayırıcı, güçlendirici, koruyucu ve drenaj sağlama amacı ile kullanılmaktadırlar.
Kullanım Alanları
Geomembran korunmasında,kara ve demiryollarında, maden atık barajlarında,katı atık depolama sahalarında, havuzlarda, göletlerde, teras ve çatılarda… v.b. yerlerde kullanılırlar.
İletken Geotekstil
İletken Geotekstil
İletken Geotekstil
Geomembran

İletken Geotekstil

Elektrik akımını ileten kablo ağının, iki geotekstil tabaka arasına yerleştirilmesi sonucu imal edilen ürünlerdir. İletken geotekstil, geomembran’ın altında, elektrik akımı yardımı ile geomembranda oluşan hasarları tespit etmek amacı ile kullanılır.
Kullanım Alanları
Kaçak tespiti yapılmak istenen, göletler, havuzlar, kanallar, teras ve çatılar…. V.b. yerlerde kullanılırlar.
Geokompozit
Geokompozit
Geokompozit
Geokompozit

Geokompozit

Geonet malzemesinin bir veya her iki yüzüne geotekstil malzemesinin lamine edilmesi ile meydana gelen ürünlerdir. Kirliliğin ve toprak parçalarının direnaj sistemi üzerindeki etkisini minimize etmek amacıyla kullanılırlar.
Kullanım Alanları
Katı Atık depolama Sahaları, tehlikeli ve tehlikesiz maden atıkları depolama sahaları, yüzey drenajı, sızıntı tespiti havuzları, diğer drenaj sistemlerinde kullanılırlar
HDPE Boru
HDPE Boru
HDPE Boru
HDPE Boru

HDPE Boru

HDPE borular, sıvı tahliyesinde kullanılan yüksek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan, yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden üretilmiştir. Korozyon, kimyasal, çürüme ve aşınmaya karşı son derece mukavemetli, güneş ışınlarına karşı yüksek dirençli olup, çatlama, kırılma ve deformasyon olmadan mükemmel bir sızdırmazlık sağlar.
Kullanım Alanları
-İçme Suyu Boruları,
-Atık Su boruları,
-Arıtma tesisi boruları,
-Drenaj boruları,
-Kimyasal madde iletimi gibi daha birçok amaçla kullanılabilir.
Korige Boru
Korige Boru
Korige Boru
Korige Boru

Korige Boru

Korige boru, su ve kanalizasyon sularının taşınmasına yarayan içi yüzeyi düz, dış yüzeyi ise dış baskılara ve yer hareketlerine mukavemet gösterebilecek şekilde tırtıklı ve yuvarlak ya da trapez halkaları olan plastik borulardır.
Kullanım Alanları
Kanalizasyon sistemleri
- Yağmur ve kar suyu tahliye ve taşıma sistemleri
- Yağmur suyu drenaj sistemleri
- Arazi zemin islahı ve temel koruma sistemleri
- Endüstriyel sıvı ve atık taşıma
- Basınç gerektirmeyen cazibeli sıvı taşınması
- Enerji, haberleşme kablo koruma
- Kimyasal ve biyolojik atık taşıma
PVC Membran
PVC Membran
PVC Membran
PVC Membran

PVC Membran

Polivinil kloridden imal edilen geçirmsizliği yüksek olan polimerdir. Diğer polimer ürünlere nazaran daha az dayanıklıdır.
Kullanım Alanları
Endüstriyel olmayan gölet, havuz, temel izolasyonu, teras ve çatı… gibi yerlerde kullanılırlar.
Poly Lock
Poly Lock
Poly Lock
Poly Lock

Poly Lock

Yaş beton’a entegre edilebilinen, yüzeyi açık bırakıldığı takdirde çevresini saran geomembran’a kaynak yapılabilinen, bu sayede mükemmel bir şekilde beton geçirimsizliği sağlayan Poly Lock, HDPE bir üründür.
Kullanım Alanları
Beton ile membranın bir bütün olarak çalışmasını gerektirerek sızdırmazlık sağlanması istenen yerlerde kullanılırlar.
Geonet
Geonet
Geonet
Geonet

Geonet

Geonet, bir çok saha şartları altında, sıvı ve gazların homojen bir biçimde transfer edilmesini veya yayılmasını sağlayan, geosentetik ürünlerdir. Geonetler çift kat jeomembran uygulaması yapılmış havuzlar dahil, bir çok uygulamada işe yararlıkları kanıtlanmış ürünlerdir.
Kullanım Alanları
Karayolu, demiryolu, yumuşak zemin guclendirilmesi ve eğimin korunması gereken alanlar, zemin guclendirilmesi, toprak dolgu stabilizasyonu drenaj… v.b. gibi projelerde kullanılır.
Geogrid
Geogrid
Geogrid
Geogrid

Geogrid

Geogrid, toprak veya benzeri ürünleri sağlamlaştırmak ve/veya desteklemek için kullanılır. Genellikle istinat duvarlarında olduğu gibi, alttemel ve satıh altı topraklarda’da kullanılır.
Kullanım Alanları
- Geosentetik donatılı duvarlar,
- Zemin drenajı,
- Yapının desteklenmesi gereken durumlar,
- Dolgu ve şev gibi çeşitli yapısal çalışmalarda,
- Üstyapı yansıma çatlağında önleyici tedbir olarak,
- Erozyon kontrolü.